1. Chính sách bảo mật

Trang web vila-co.com thuộc sở hữu của VILA REAL ESTATE., JSC, là đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Thông qua Chính sách Bảo mật này, ViLa xác định cách xử lý thông tin do trang web vila-co.com thu thập, đồng thời cung cấp các lý do tại sao chúng tôi phải thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định về khách hàng. Do đó, khách hàng phải đọc Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng trang web vila-co.com.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu cá nhân của khách hàng và cam kết đảm bảo tính bảo mật và an toàn của dữ liệu đó.

 

      2. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập:

Khi khách hàng truy cập vila-co.com, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của khách hàng, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của khách hàng. Ngoài ra, khi khách hàng sử dụng trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà khách hàng xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu khách hàng đến trang web và cách khách hàng tương tác với trang web. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”. Hơn nữa, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở Tên, Họ, Địa chỉ, thông tin thanh toán, v.v.) trong quá trình đăng ký để có thể thực hiện thỏa thuận.

 

      3. Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu của khách hàng?

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật dữ liệu khách hàng và do đó, chúng tôi có thể chỉ xử lý dữ liệu người dùng tối thiểu, chỉ chừng nào nó thực sự cần thiết để duy trì trang web. Thông tin được thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm ẩn và thiết lập thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng trang web. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách khác để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

 

Khách hàng có thể truy cập trang web mà không cần cho chúng tôi biết khách hàng là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà ai đó có thể xác định khách hàng là một cá nhân cụ thể, có thể nhận dạng được. Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn sử dụng một số tính năng của trang web hoặc muốn nhận newsletter của chúng tôi hoặc cung cấp các chi tiết khác bằng cách điền vào biểu mẫu, khách hàng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như email, họ, tên, thành phố sinh sống. nơi cư trú, tổ chức, số điện thoại. Khách hàng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình, nhưng khi đó khách hàng có thể không tận dụng được một số tính năng của trang web. Ví dụ: khách hàng sẽ không thể nhận newsletter của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi từ trang web. Người dùng không chắc chắn về những thông tin bắt buộc có thể liên hệ với chúng tôi qua [email protected]

 

      4. Liên kết đến các trang web khác:

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web khác như vậy hoặc các điều lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích khách hàng lưu ý khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi trang web có thể thu thập thông tin cá nhân.

 

      5. Bảo mật thông tin:

Chúng tôi bảo mật thông tin khách hàng cung cấp trên các máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi giữ các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi trái phép và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong sự kiểm soát và lưu giữ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây.

 

      6. Tiết lộ pháp lý:

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận được nếu được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, chẳng hạn như để phục vụ giấy yêu cầu hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của khách hàng hoặc sự an toàn của những người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ.

 

      7. Thông tin liên lạc:

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi email đến [email protected]

 

English version

      1. Privacy Policy

vila-co.com website is owned by VILA REAL ESTATE., JSC, which is a data controller of your personal data.

We have adopted this Privacy Policy, which determines how we are processing the information collected by vila-co.com, which also provides the reasons why we must collect certain personal data about you. Therefore, you must read this Privacy Policy before using vila-co.com website.

We take care of your personal data and undertake to guarantee its confidentiality and security.

 

      2. Personal information we collect:

When you visit the vila-co.com, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the installed cookies on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products you view, what websites or search terms referred you to the Site, and how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.” Moreover, we might collect the personal data you provide to us (including but not limited to Name, Surname, Address, payment information, etc.) during registration to be able to fulfill the agreement.

 

      3. Why do we process your data?

Our top priority is customer data security, and, as such, we may process only minimal user data, only as much as it is absolutely necessary to maintain the website. Information collected automatically is used only to identify potential cases of abuse and establish statistical information regarding website usage. This statistical information is not otherwise aggregated in such a way that it would identify any particular user of the system.

You can visit the website without telling us who you are or revealing any information, by which someone could identify you as a specific, identifiable individual. If, however, you wish to use some of the website’s features, or you wish to receive our newsletter or provide other details by filling a form, you may provide personal data to us, such as your email, first name, last name, city of residence, organization, telephone number. You can choose not to provide us with your personal data, but then you may not be able to take advantage of some of the website’s features. For example, you won’t be able to receive our Newsletter or contact us directly from the website. Users who are uncertain about what information is mandatory are welcome to contact us via [email protected]

 

      4. Links to other websites:

Our website may contain links to other websites that are not owned or controlled by us. Please be aware that we are not responsible for such other websites or third parties’ privacy practices. We encourage you to be aware when you leave our website and read the privacy statements of each website that may collect personal information.

 

      5. Information security:

We secure information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use, or disclosure. We keep reasonable administrative, technical, and physical safeguards to protect against unauthorized access, use, modification, and personal data disclosure in its control and custody. However, no data transmission over the Internet or wireless network can be guaranteed.

 

      6. Legal disclosure:

We will disclose any information we collect, use or receive if required or permitted by law, such as to comply with a subpoena or similar legal process, and when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request.

 

      7. Contact information:

If you would like to contact us to understand more about this Policy or wish to contact us concerning any matter relating to individual rights and your Personal Information, you may send an email to [email protected]