Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng ViLa (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này. Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần Bất động sản ViLa (Mã số Doanh nghiệp: 0109927113) (“Công ty” hoặc “ViLa”). Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng ViLa hoặc website https://vila-co.com (gọi tắt là “Ứng dụng ViLa”) được cung cấp bởi Công ty, bạn (là người dùng) theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm trên website https://vila-co.com/dieu-khoan/ và/hoặc thông qua Ứng dụng ViLa.

I. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG VILA

Ứng dụng ViLa là ứng dụng hoặc website kết nối, hỗ trợ theo mô hình hoạt động của sàn giao dịch bất động sản số (“BĐSS”) trong lĩnh vực đầu tư và môi giới bất động sản, do Công ty Cổ phần Bất động sản ViLa sở hữu, cung cấp và vận hành. ViLa là một dự án cung cấp giải pháp cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Nhà đầu tư có thể dễ dàng đầu tư trên ứng dụng/website ViLa. Đồng thời, người môi giới sẽ có cơ hội giới thiệu đầu mối mua và bán bất động sản (ViLa cung cấp dịch vụ cho“nhà đầu tư” và “người môi giới” để “nhà đầu tư” và “người môi giới” thực hiện giao dịch bất động sản (đầu tư và môi giới bất động sản trực tuyến) qua ứng dụng ViLa.). Khi “nhà đầu tư” hoặc “người môi giới” xác lập giao dịch, các bên đã ký kết Hợp đồng đầu tư qua Ứng dụng ViLa. Các Bên liên quan đến giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với hợp đồng đã ký kết này. ViLa là bên trung gian cung cấp công cụ, giải pháp để các bên thực hiện và quản lý giao dịch, đồng thời kết nối, hỗ trợ thực hiện giao dịch.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. Người môi giới: là cá nhân có khả năng và nhu cầu giới thiệu, thanh lý bất động sản thông qua việc sử dụng Ứng dụng ViLa để đăng tải thông tin về nhu cầu của mình, hợp tác mua vào hoặc thanh khoản Bất động sản trên sàn giao .
 2. Nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân có mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư dưới hình thức mua bất động sản số trên Ứng dụng ViLa.
 3. Thành viên/người dùng: là các chủ thể cài đặt và sử dụng Ứng dụng ViLa, bao gồm cả người môi giới và nhà đầu tư.
 4. Dịch vụ: là hoạt động hỗ trợ đầu tư và môi giới được giao dịch thông qua Ứng dụng ViLa và các dịch vụ khác được ViLa triển khai cho thành viên/người dùng.
 5. Số dư khả dụng của thành viên/người dùng trong tài khoản trên ứng dụng ViLa: là thể hiện của số tiền Việt Nam Đồng tương ứng của thành viên/người dùng đang uỷ quyền cho ViLa tạm giữ hộ để đảm bảo thực hiện các giao dịch/nghĩa vụ/trách nhiệm của thành viên/người dùng trên ứng dụng ViLa. Số dư khả dụng này có thể được hình thành bởi giao dịch nộp tiền/chuyển tiền của thành viên/người dùng tới tài khoản ngân hàng/tài khoản khác của ViLa, hoặc do thành viên/người dùng được ViLa thanh khoản BĐSS theo uỷ quyền của nhà đầu tư, hoặc do thành viên/người dùng khác trên ứng dụng ViLa chuyển đến tài khoản của thành viên/người dùng trên ứng dụng ViLa, hoặc do thành viên/người dùng được nhận tiền gốc và tiền lãi khi đầu tư qua ứng dụng ViLa. Thành viên/người dùng không được hưởng bất kỳ khoản tiền lãi nào trên số dư khả dụng này.
 6. Sở hữu trí tuệ: là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa được đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. PHẠM VI ÁP DỤNG

ViLa cung cấp giải pháp cho “nhà đầu tư” và “người môi giới” trên phạm vi toàn cầu. Bản điều khoản điều kiện này được áp dụng đối với tất cả các thành viên/người dùng sử dụng dịch vụ trên ứng dụng ViLa được cung cấp trên toàn cầu.

IV. NĂNG LỰC CHỦ THỂ CỦA NGƯỜI DÙNG

Điều kiện để có thể đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng ViLa là cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, để đảm bảo bạn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi, giao dịch nào do bạn thực hiện trên ứng dụng ViLa.

V. CUNG CẤP THÔNG TIN

Khi tạo tài khoản và sử dụng ứng dụng ViLa, thành viên/người dùng cần cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân, email, nơi đăng ký thường trú, độ tuổi, số điện thoại liên hệ, công việc (đối với người dùng là cá nhân); hoặc số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động (đối với người dùng là tổ chức). Thành viên/người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp. Đây là cách hữu hiệu để thành viên/người dùng chủ động tăng uy tín, độ tín nhiệm của người dùng trước các nhà đầu tư/người môi giới và với ViLa.

Trước khi quyết định xác lập giao dịch, thành viên/người dùng có thể hoàn toàn chủ động và độc lập trong việc thẩm định thông tin của bên còn lại. ViLa cung cấp hệ thống quản lý, đánh giá, xác thực thông tin người dùng bằng cố gắng và nỗ lực tối đa để kiểm soát, kiểm tra thông tin người dùng, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của thông tin này.

VI. TÀI KHOẢN TRUY CẬP VÀ BẢO MẬT

 1. Để sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng ViLa, người dùng cần đăng ký tạo tài khoản của chính mình. Theo quy định của ViLa, 01 email chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản trên ứng dụng ViLa. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật, đảm bảo an toàn cho tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch trên Ứng dụng ViLa như tên truy cập, mật khẩu, email xác nhận, OTP …
 2. Người dùng chịu toàn bộ trách nhiệm về việc theo dõi tài khoản, giao dịch của mình và phải ngay lập tức thông báo cho ViLa bằng văn bản/điện thoại/email nếu thành viên/người dùng biết hoặc nghi ngờ rằng:
  a) Bất kỳ các thông tin truy cập nào hoặc bất kỳ công cụ bảo mật nào (như mật khẩu, câu hỏi bảo mật, email xác nhận, OTP…) bị mất, lạm dụng hoặc được biết đến bởi bất kỳ người nào không phải là chính thành viên/người dùng.
  b) Thành viên/người dùng không nhận được thông tin xác nhận từ ViLa cho biết rằng chỉ thị, lệnh/yêu cầu thực hiện giao dịch do người dùng đưa ra đã được ghi nhận vào hệ thống của ứng dụng ViLa, đã được chấp nhận/xử lý bởi ViLa hoặc các thành viên đối tác liên kết khác của ViLa.
 3. Người dùng phải chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch, chỉ thị/lệnh được thực hiện qua ứng dụng ViLa bằng tài khoản/tên truy cập và mật khẩu của người dùng và chịu các chi phí phát sinh cho các bên liên quan. Trừ trường hợp người dùng đã thông báo cho ViLa về việc người dùng bị mất, bị lạm dụng, bị tiết lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin liên quan đến giao dịch trên ứng dụng ViLa và ViLa đã có thời gian hợp lý để có các hành động cần thiết nhằm tạm dừng các giao dịch từ tài khoản/tên truy cập của người dùng theo thông báo đó.

VII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Việc sửa đổi Bản điều khoản, điều kiện này thuộc quyền và trách nhiệm của ViLa. Do đó, ViLa có quyền sửa đổi Bản điều khoản, điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lí do nào thông qua việc đăng tải bản sửa đổi lên ứng dụng và website của ViLa. ViLa sẽ thông báo tới thành viên/người dùng khi có bản cập nhật điều khoản, điều kiện này được đưa lên ứng dụng ViLa. Bản điều khoản điều kiện được sửa đổi chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên ứng dụng ViLa. Việc thành viên tiếp tục sử dụng ứng dụng ViLa sau thời điểm bản điều khoản điều kiện được sửa đổi và đăng tải lên ứng dụng ViLa được hiểu là thành viên chấp thuận các sửa đổi này.

VIII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác được thể hiện trên ứng dụng ViLa thuộc quyền sở hữu của ViLa hoặc đối tác của ViLa. Bất kỳ hành vi sao chép, tái bản, phát tán nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác của ViLa dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quyền lợi và uy tín hợp pháp của ViLa, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của ViLa về việc cho phép sử dụng các hình ảnh, thông tin này.
 2. Khi đánh dấu vào mục chấp nhận với Bản điều khoản điều kiện này, tức là người dùng đã cam kết và đồng ý sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền nhãn hiệu, tên thương mại, logo và các thông tin, hình ảnh khác tại Bản điều khoản điều kiện này và các quy định có liên quan khác của ViLa.

IX. GIAO DỊCH TRÊN ỨNG DỤNG ViLa

Để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng ViLa người dùng cần thực hiện và tuân thủ theo các hướng dẫn cơ bản như sau:

 1. Với người môi giới:

Người dùng đã tìm hiểu về việc trở thành nhà môi giới qua các kênh như website/ứng dụng/fanpage ViLa, có thể liên hệ trực tiếp với ViLa để được tư vấn và hỗ trợ trở thành nhà môi giới trên sàn giao dịch ViLa. 

 1. Với nhà đầu tư:

Người dùng cần truy cập website/ứng dụng ViLa. Đăng ký tài khoản, gửi thông tin và giấy tờ xác minh nhân thân qua website/ứng dụng ViLa, bao gồm nhưng không giới hạn giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, tài khoản ngân hàng… Sau đó nạp tiền/chuyển tiền vào tài khoản Nhà đầu tư trên ứng dụng ViLa theo đúng hướng dẫn của ViLa. Lưu ý nhà đầu tư chỉ có thể rút từ 50.000 VND đến 300.000.000 VND/giao dịch

Nhà đầu tư có thể mua một phần (một hoặc nhiều mảnh ghép) hoặc toàn bộ bất động sản. Trong trường hợp mua một phần, nhà đầu tư có thể bán lại phần bất động sản này bằng cách lập lệnh bán bất cứ lúc nào trên hệ thống. 

Trường hợp nhà đầu tư mua toàn bộ bất động sản, nhà đầu tư sẽ có quyền sở hữu 100% bất động sản. ViLa và nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục sang tên và chuyển giao giấy tờ khi nhà đầu tư mua toàn bộ bất động sản với giá thị trường

 1. Với ViLa:

Sau khi khách hàng xác nhận đầu tư bất động sản, ViLa sẽ chuyển phần bất động sản thuộc sở hữu vào tài khoản của nhà đầu tư trên hệ thống ViLa; đồng thời ứng dụng ViLa sinh ra Hợp đồng điện tử với các nội dung cụ thể ghi nhận tất cả các thoả thuận của các bên. Sau khi Hợp đồng đầu tư điện tử được giao kết thì ứng dụng ViLa sẽ gửi thông tin liên quan đến việc giao kết Hợp đồng đầu tư điện tử vào địa chỉ email hoặc hiển thị thông tin cơ bản trong tài khoản trên hệ thống ViLa của các bên giao kết hợp đồng với các thông tin cơ bản: ngày hợp đồng có hiệu lực, số tiền đầu tư, số phần bất động sản đầu tư, giá bất động sản (giá mở bán, giá thị trường), lãi suất khi chốt lời,…

X. BẢO MẬT THÔNG TIN

ViLa và các thành viên/người dùng có nghĩa vụ bảo mật tất cả thông tin các bên trao đổi, giao dịch với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin sau: thông tin được ViLa cung cấp và đăng tải trên website và ứng dụng ViLa, thông tin về dịch vụ, quy trình, chính sách cung cấp sản phẩm của ViLa được đưa lên website và ứng dụng ViLa; thông tin về người dùng/thành viên của ứng dụng ViLa, thông tin giao dịch,…

 1. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên

Các thành viên/người dùng cam kết bảo mật các thông tin giao dịch trên ViLa, không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác không phải là đối tác của ViLa vì/không vì mục đích thương mại trong trường hợp chưa được ViLa cho phép bằng văn bản.

 1. Nghĩa vụ và cam kết của ViLa
  a) ViLa cam kết tuân thủ tuyệt đối nghĩa vụ bảo mật thông tin của thành viên/người dùng theo đúng quy định của pháp luật.
  b) ViLa cam kết chỉ thu thập thông tin cá nhân, thông tin hoạt động, thông tin giao dịch của các thành viên/người dùng nhằm mục đích tổng hợp báo cáo đầu tư, tìm kiếm đối tác phát triển mạng lưới kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các thành viên/người dùng.
  c) ViLa đảm bảo mọi thông tin liên quan đến các thành viên/người dùng được sử dụng để phục vụ công việc, cung cấp dịch vụ cho các thành viên/người dùng; đồng thời, ViLa luôn nỗ lực tối đa trong việc chủ động ngăn chặn việc sử dụng trái phép và/hoặc tiết lộ các thông tin của các thành viên/người dùng.
  d) ViLa có quyền cung cấp các thông tin thành viên/người dùng cho người quản lý, nhân viên, người lao động của ViLa hoặc đối tác trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho những người này nhằm thực hiện các nghĩa vụ của ViLa đối với các thành viên/người dùng hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. ViLa cam kết sẽ thông báo người quản lý, nhân viên, người lao động hoặc đối tác về nghĩa vụ bảo mật các thông tin này.
 2. Các trường hợp loại trừ nghĩa vụ

ViLa không phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện này đối với các thông tin sau:


a)
Thông tin được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải do lỗi của ViLa.
b) Thông tin được ViLa phát triển, thu thập độc lập mà không sử dụng các thông tin do thành viên cung cấp.
c) Cơ quan nhà nước yêu cầu ViLa cung cấp thông tin liên quan đến các thành viên/người dùng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, ViLa, bằng nỗ lực tốt nhất của mình, sẽ thông báo cho thành viên trong thời gian sớm nhất để thành viên có thể đưa ra giải pháp bảo vệ thông tin phù hợp. ViLa cam kết chỉ cung cấp phần thông tin liên quan đến thành viên/người dùng mà cơ quan Nhà Nước yêu cầu.

Trừ các trường hợp nêu trên, ViLa cam kết bảo mật và không cung cấp thông tin của thành viên cho bất cứ bên thứ ba nào dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản/thông điệp dữ liệu điện tử của thành viên.

 1. Vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin

Trong trường hợp một bên vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì bên đó có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia theo giá trị thiệt hại trên thực tế, bao gồm các thiệt hại trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. Đồng thời, bên vi phạm phải ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm.


XI. XỬ LÝ VI PHẠM

Trong trường hợp thành viên/người dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Bản điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này, ViLa có quyền khóa tài khoản, hoặc khoá quyền truy cập tài khoản/ứng dụng của thành viên/người dùng đó. Việc khóa tài khoản hay quyền truy cập không làm chấm dứt các nghĩa vụ tài chính mà thành viên phải thực hiện với ViLa hoặc với các thành viên/người dùng khác. Trong bất cứ trường hợp nào, các nghĩa vụ tài chính của thành viên đó chỉ chấm dứt khi họ hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ViLa và/hoặc với các thành viên/người dùng khác.

XII. RỦI RO

 1. Rủi ro

Bằng việc chấp nhận Bản điều khoản, điều kiện này, thành viên/người dùng nhận biết và chấp nhận có các rủi ro liên quan đến vấn đề an ninh, bảo mật và các rủi ro khác liên quan tới việc sử dụng ứng dụng ViLa, bao gồm nhưng không giới hạn:


a)
Sự cố phần cứng, phần mềm của thiết bị máy tính, hạ tầng mạng,… của ViLa hoặc nhà cung cấp của ViLa.


b)
ViLa bị tấn công phá hoại, hoặc bị sử dụng trái phép quyền truy cập, quản lý ứng dụng ViLa.


c)
Sự yếu kém trong hệ thống an ninh mạng dẫn tới tình trạng hệ thống mạng, máy tính của ViLa bị phá hoại bởi tin tặc dưới các hình thức như: xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, thực hiện các hành vi lừa đảo,…


d)
Hệ thống mạng hoặc máy tính của các Bên bị nhiễm virus, phần mềm gián điệp hoặc các mã độc.


e)
Các rủi ro khác (nếu có).

 1. Hệ quả do các rủi ro gây ra

Các rủi ro nêu trên có thể dẫn đến một hoặc một số hệ quả sau:


a)
Thành viên/người dùng không thể truy cập vào ứng dụng ViLa để thực hiện giao dịch.


b)
Thành viên có thể truy cập vào ứng dụng ViLa nhưng các giao dịch được thành viên/người dùng thực hiện hoặc đưa ra không nhận được sự chấp thuận hoặc cho phép thực hiện từ ViLa.


c)
Thành viên/người dùng bị mất hoặc chiếm đoạt dữ liệu, mật khẩu, thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm về mặt cá nhân hoặc về mặt thương mại.


d)
Các hệ quả khác (nếu có).

 1. Chấp thuận của người dùng

ViLa sẽ luôn luôn nỗ lực để đảm bảo cho hệ thống hoạt động chính xác, bảo toàn dữ liệu, thông tin giao dịch và thông tin người dùng, nhưng sẽ không thể lường trước được hết tất các trường hợp rủi ro bất khả kháng có thể xảy ra. Vì vậy, thành viên/người dùng hiểu và đồng ý rằng khi thành viên/người dùng sử dụng ứng dụng ViLa do ViLa cung cấp, thành viên/người dùng hoàn toàn nhận thức được về các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng ViLa và sẵn sàng chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hệ thống này.

 1. Sự cố hệ thống

Trong trường hợp ViLa gặp sự cố liên quan đến nền tảng ứng dụng ViLa, dẫn đến việc không đảm bảo được việc nhận các giao dịch, xác lập giao dịch, chỉ thị/lệnh của thành viên/người dùng một cách chính xác về mặt thời gian/dữ liệu, ViLa có quyền ngay lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ để khắc phục sự cố.

XIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ViLa

 1. Lưu trữ thông tin, dữ liệu giao dịch của thành viên/người dùng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 2. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến giao dịch của thành viên/người dùng và thông tin cá nhân của thành viên/người dùng.
 3. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của người dùng trên ứng dụng ViLa.
 4. Quản lý, đảm bảo việc ghi nhận chính xác số dư khả dụng của thành viên/người dùng trong tài khoản trên ứng dụng ViLa. Và khi thành viên/người dùng có yêu cầu rút tiền hợp lệ theo quy định của ViLa (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở: số tiền rút nhỏ hơn hoặc bằng số dư khả dụng của thành viên/người dùng trong tài khoản trên ứng dụng ViLa; cung cấp đầy đủ và đúng thông tin cá nhân, giấy CMND/CCCD, tài khoản ngân hàng…) thì ViLa có trách nhiệm chuyển số tiền tương ứng theo yêu cầu của thành viên/người dùng (đã trừ phí giao dịch – nếu có) tới tài khoản ngân hàng của thành viên/người dùng trong thời gian tối đa là 8 giờ làm việc.

Lưu ý: mỗi lệnh rút tiền của khách hàng giới hạn trong khoảng từ 50.000vnd đến 300.000.000vnd. Mỗi ngày số tiền rút không quá 3.000.000.000vnd (ba tỷ đồng). 

 1. Chuyển tiền, thu tiền trong tài khoản trên ứng dụng ViLa cho/của thành viên/người dùng theo uỷ quyền của thành viên/người dùng và/hoặc theo trách nhiệm của ViLa để bảo đảm việc thực hiện các giao dịch/nghĩa vụ/trách nhiệm của thành viên/người dùng trên ứng dụng ViLa.
 2. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên ứng dụng ViLa.
 3. Xây dựng Hợp đồng điện tử với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định và thu phí sử dụng dịch vụ kết nối, điều kiện thanh toán chi phí, chế độ hỗ trợ, thưởng cho thành viên/người dùng.
 4. Hướng dẫn về cách thức vận hành, sử dụng ứng dụng kết nối, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác.
 5. Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc vi phạm thỏa thuận của bản điều khoản này hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

XIV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN/NGƯỜI DÙNG

 1. Quyền của thành viên/người dùng
  a) Khi đăng ký trở thành thành viên/người dùng của ứng dụng ViLa và được ViLa đồng ý và kích hoạt tài khoản, thành viên/người dùng sẽ được sử dụng dịch vụ qua website/ứng dụng ViLa.
  b) Khi nạp tiền vào tài khoản của mình trên Hệ thống ViLa, người dùng thực hiện uỷ thác đầu tư cho ViLa số tiền nạp vào tài khoản
  c) Mỗi thành viên/người dùng sẽ chỉ được cấp một tài khoản riêng để sử dụng trong việc thực hiện các giao dịch và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng ViLa.
  d) Đối với nhà đầu tư, được hưởng tiền lãi suất đầu tư qua ứng dụng ViLa
  e) Thành viên/người dùng sẽ được ViLa hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên ứng dụng ViLa.
  f) Thành viên/người dùng có quyền đóng góp ý kiến, phản ánh thông tin cho ViLa trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, qua ứng dụng ViLa, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến ViLa.
 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên/người dùng
  a) Cam kết những thông tin thành viên/người dùng cung cấp cho ViLa là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của thành viên trên ứng dụng ViLa được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
  b) Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin nhân thân và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các thành viên/người dùng khác qua website/ứng dụng ViLa.
  c) Cung cấp thông tin về giao dịch, tình hình hoạt động của mình khi có yêu cầu của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.
  d) Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng ViLa.
  e) Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của ViLa cho những mục đích bất hợp pháp như tội phạm, rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của ViLa.
  f) Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do ViLa cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của ViLa.
  g) Không hành động gây mất uy tín của ViLa dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các thành viên/người dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không đúng, ảnh hưởng xấu cho uy tín của ViLa.
 3. PHÁP LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 4. Bản điều khoản điều kiện này và quan hệ được xác lập giữa ViLa và người dùng chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp nào, các bên sẽ thương lượng, đàm phán để giải quyết.
 5. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài thương mại Công lý Việt Nam (“VIETJAC”) theo Quy tắc tố tụng trọng tài rút gọn của Trung tâm này, cụ thể như sau:
  a) số lượng trọng tài viên là một do chủ tịch trung tâm chỉ định.
  b) địa điểm trọng tài là tại Hà Nội.
  c) luật áp dụng cho hợp đồng là pháp luật Việt Nam. 
  d) ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt.

 

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG VỀ ĐẦU TƯ QUA ỨNG DỤNG VILA

Nội dung các điều kiện và điều khoản của Điều kiện giao dịch chung về đầu tư qua ứng dụng ViLa này tạo thành một bản Hợp đồng điện tử về việc đầu tư trực tuyến (“Hợp đồng”) được ký giữa nhà đầu tư và ViLa.

Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ

 1. Ứng dụng ViLa: là ứng dụng và/hoặc website kết nối, cung cấp dịch vụ theo mô hình hoạt động của sàn giao dịch bất động sản số (“BĐSS”) trong lĩnh vực đầu tư và môi giới bất động sản, do Công ty Cổ phần Bất động sản ViLa sở hữu, cung cấp, và vận hành.
 2. Người môi giới: là cá nhân có khả năng và nhu cầu giới thiệu, thanh lý bất động sản thông qua việc sử dụng Ứng dụng ViLa để đăng tải thông tin về nhu cầu của mình.
 3. Nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân có mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư dưới hình thức mua bất động sản số trên Ứng dụng ViLa.
 4. Hợp đồng đầu tư: là Hợp đồng đầu tư được ký kết giữa nhà đầu tư và ViLa bằng phương thức điện tử được cấu thành bởi.
 1. Đề nghị đầu tư khởi tạo gửi tới nhà đầu tư thông qua Ứng dụng ViLa. 
 2. Điều kiện giao dịch chung về đầu tư qua ứng dụng ViLa được nhà đầu tư xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ trên Ứng dụng ViLa hoặc website https://vila-co.com
 1. Giá đầu tư: giá được đưa ra đầu tiên trên hệ thống của một dự án bất động sản. Nhà đầu tư sẽ mua các phần dựa trên giá này. Giá đầu tư sẽ có biến động, ở đây biến động dựa theo tần suất giao dịch của bất động sản đó. Biến động giá được cập nhật mỗi 24 tiếng, và được thay đổi vào lúc 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam (GMT +7) 
 2. Giá thị trường: giá bán ra được dự đoán trên hệ thống, giá được các chuyên gia, thẩm định viên dự đoán cho từng bất động sản, dựa trên các yếu tố thị trường, biến động giao dịch và được cam kết xác định đúng theo quy chuẩn pháp lý. Giá thị trường giúp nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào bất động sản tin cậy và có triển vọng.
 3. Xác nhận chấp thuận đầu tư: là thông điệp dữ liệu do nhà đầu tư khởi tạo trên Ứng dụng ViLa hoặc do ứng dụng ViLa thực hiện tự động dựa trên ủy quyền của Nhà đầu tư cho ViLa, trong đó ghi nhận xác nhận chấp thuận đầu tư vào một dự án bất động sản trên sàn giao dịch ViLa.
 4. Xác nhận giao dịch: là thông điệp dữ liệu được khởi tạo bởi Ứng dụng ViLa và được gửi qua email đăng ký tài khoản người dùng của nhà đầu tư, tóm tắt các nội dung giao dịch đầu tư đã được ViLa thiết lập thành công ghi nhận các thông tin cơ bản về giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Số phần mua, giá bán từng phần, tài khoản thanh toán, tổng tiền thanh toán, phí khớp lệnh…
 5. Điều kiện giao dịch chung: là Điều kiện giao dịch chung về đầu tư qua ứng dụng ViLa này được ViLa đăng tải trên website https://vila-co.com và/hoặc ứng dụng ViLa để người môi giới, nhà đầu tư đọc và xác nhận chấp thuận.
 6. Các thuật ngữ khác không được định nghĩa trong Điều kiện giao dịch chung này sẽ được hiểu và giải thích theo các nội dung tương ứng trong Xác nhận chấp thuận đầu tư trên cơ sở bảo đảm phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 2. Giao kết Hợp đồng đầu tư qua Ứng dụng ViLa

 1. Nhà đầu tư và ViLa cùng xác nhận và đồng ý rằng, Hợp đồng đầu tư qua Ứng dụng ViLa sẽ tồn tại dưới dạng chứng từ điện tử, theo đó nhà đầu tư sử dụng chữ ký điện tử để ký kết Hợp đồng trên nền tảng ứng dụng ViLa theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 2. Hợp đồng được coi là ký kết hợp lệ bởi nhà đầu tư và ViLa sau khi:
  a) Người đầu tư đăng nhập vào Ứng dụng ViLa bằng thông tin tài khoản và mật khẩu của người đầu tư trên Ứng dụng ViLa, tạo lập Yêu cầu đầu tư (Yêu cầu mua) gửi trên Ứng dụng ViLa.
  b) Tóm tắt và xác nhận giao dịch đầu tư được gửi vào email của người dùng qua địa chỉ email của CTCP Bất động sản ViLa: [email protected]
 3. Hợp đồng đầu tư qua Ứng dụng ViLa được ký kết giữa nhà đầu tư và ViLa theo quy định tại Điều 2 này có đầy đủ giá trị về pháp lý, được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và các cơ quan tài phán. Nhà đầu tư và ViLa bị ràng buộc và có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Nhà đầu tư tại đây đồng ý rằng sau khi ViLa cùng thực hiện trao đổi, đầu tư bất động sản và có Xác nhận giao dịch đầu tư gửi về email người dùng được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung Xác nhận giao dịch và nội dung của Điều kiện giao dịch chung. Trường hợp Xác nhận giao dịch vay có nội dung khác với nội dung đầu tư tại Yêu cầu đầu tư thì nội dung tại Xác nhận giao dịch sẽ có giá trị áp dụng.

Điều 3. Lợi nhuận thanh khoản và cơ chế giám sát chia lời: 

 1. Lợi nhuận thanh khoản: là lãi suất từ việc thanh khoản dự án Bất động sản, bản chất là giá thị trường trừ đi giá biến động từng phần. Phần lợi nhuận này sẽ được chia theo tỷ lệ cho các bên tham gia dự án đầu tư: nhà đầu tư, môi giới đầu ra, môi giới đầu vào và Ứng dụng ViLa. 
 2. Tỷ lệ chia lời: Lợi nhuận thanh khoản sẽ được chia cho các bên tham gia vào quá trình đầu tư theo tỷ lệ: 
 • Nhà đầu tư: 80% lợi nhuận thanh khoản
 • Môi giới đầu ra: 5% lợi nhuận thanh khoản
 • Môi giới đầu vào: 5% lợi nhuận thanh khoản
 • Ứng dụng ViLa: 10% lợi nhuận thanh khoản

Tỷ lệ này được đưa ra theo đóng góp của các bên tham gia đầu tư. Các bên cam kết sẽ nhận được lợi nhuận theo đúng tỷ lệ này khi Bất động sản thanh khoản thành công. 

 1. Cơ chế giám sát chia lời: 
  a) Để đảm bảo tính minh bạch của việc chia lời sau thanh khoản, quá trình thanh khoản sẽ diễn ra công khai. Các nhà đầu tư sẽ được thông báo qua email người dùng ngay khi bất động sản tiến vào quá trình thanh khoản.
  b) Danh sách tất cả các nhà đầu tư và số phần họ đầu tư vào một bất động sản được hiển thị cùng với thông tin của bất động sản đó. 
 2. Nhà đầu tư phải thanh toán các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho ViLa theo đúng thời hạn, số lượng và phương thức mà ViLa yêu cầu hoặc theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, cụ thể:
  a) Phí khớp lệnh: cụ thể cho từng khoản đầu tư trong xác nhận giao dịch.
  b) Phí duy trì và quản lý ứng dụng ViLa: Không thu phí.

Điều 4. Cam kết đầu tư

 1. Qua Ứng dụng ViLa, nhà đầu tư đồng ý đầu tư vào một hoặc nhiều dự án bất động sản sau khi tham khảo các thông tin về bất động sản được ViLa cung cấp trên sàn giao dịch, như giá mở bán, giá thị trường dự tính, lãi suất ước tính trong một khoảng thời gian nhất định, các giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu bất động sản, giấy thẩm định giá…
 2. ViLa sẽ đảm bảo cho các giao dịch đầu tư theo tỷ lệ mà ViLa thông báo phù hợp với các chính sách bảo đảm của ViLa trong từng thời kỳ.

Điều 5. Định giá Bất động sản

 1. Định giá mở bán Bất động sản: 

Giá bất động sản mở bán được ấn định là giá bất động sản mà ViLa mua vào cộng với các loại phí như: phí thẩm định, phí giao dịch bất động sản, phí môi giới.

 1. Biến động giá

Giá bất động sản sẽ xuất hiện biến động mỗi 24h và được thay đổi vào lúc 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam (GMT +7). Biến động giá được tính dựa theo tần suất giao dịch, nhu cầu mua và bán của bất động sản.

Biến động giá được hiển thị tại bảng thông tin bất động sản. Nhà đầu tư có thể theo dõi và cập nhật biến động giá trên hệ thống của ViLa.

Điều 6. Trong trường hợp muốn thanh khoản nhanh

Nếu người dùng muốn bán lại bất động sản của mình trước khi thanh khoản, người dùng có thể lập lệnh bán và hệ thống sẽ thu phí khớp lệnh khi có người mua thành công bất động sản này.

Giá bán ra của bất động sản trước thanh khoản là giá đã qua biến động tại thời điểm lập lệnh bán. Người dùng có thể bán ra toàn bộ hoặc một phần của bất động sản. Tất cả lịch sử mua bán và giao dịch sẽ được hiển thị trên hệ thống và trong phần thông tin bất động sản

Trong trường hợp rủi ro thanh khoản: trong trường hợp rủi ro bất động sản không thể thanh khoản được trong khoảng thời gian 01 (một) năm, Công ty Cổ phần Bất động sản ViLa sẽ mua lại mảnh ghép bất động sản của nhà đầu tư với lãi suất ít nhất 7%/năm, tính từ ngày mở bán Bất động sản. 

Điều 7. Trong trường hợp nhà đầu tư muốn mua toàn bộ bất động sản

Nếu nhà tư muốn mua toàn bộ các phần của một bất động sản đang trong quá trình mở bán, nhà đầu tư lựa chọn “Mua toàn bộ” bất động sản và hệ thống sẽ đưa ra giá thanh khoản.

 1. Trong trường hợp nhà đầu tư đã sở hữu một phần muốn mua toàn bộ bất động sản: nhà đầu tư mua toàn bộ số phần chưa sở hữu với giá thanh khoản
 2. Trong trường hợp nhà đầu tư chưa sở hữu phần nào muốn mua toàn bộ bất động sản: nhà đầu tư mua toàn bộ bất động sản với giá thanh khoản

Trường hợp nhà đầu tư mua toàn bộ Bất động sản, ViLa sẽ liên hệ và hỗ trợ trực tiếp thực hiện hợp đồng mua bán và sang tên Bất động sản. Mọi hợp đồng đều được thực hiện đúng theo yêu cầu và nghĩa vụ của pháp luật. Đồng thời các bên tham gia giao dịch phải chịu đầy đủ trách nhiệm đóng thuế theo quy định của Nhà nước. 

Điều 8. Thông tin các dự án Bất động sản

Thông tin về các dự án Bất động sản được công khai trên Trang chủ và Hệ thống của ViLa. Các thông tin bao gồm: 

 1. Tên, định vị, địa chỉ, hình ảnh Bất động sản
 2. Giấy tờ pháp lý của Bất động sản
 3. Giá mở bán, giá từng phần, số phần, giá trị trường, giá mua toàn bộ của Bất động sản
 4. Biến động giá, lợi nhuận dự kiến của Bất động sản
 5. Lịch sử giao dịch Bất động sản: danh sách người đang sở hữu, danh sách yêu cầu mua, danh sách yêu cầu bán

Điều 9. Báo cáo đầu tư

Báo cáo đầu tư của người dùng chứa các thông tin:

 1. Tổng loại tài sản, giá trị tài sản đang sở hữu
 2. Tổng số yêu cầu mua và bán (đã khớp lệnh) 
 3. Lãi lỗ chưa phí và lãi lỗ có phí

Mỗi báo cáo đầu tư được tính toán và đưa ra dựa theo lịch sử giao dịch được thực hiện trên hệ thống của người dùng. Trường hợp các giao dịch có lỗi và không được ghi nhận sẽ được ViLa sửa đổi và bổ sung trên hệ thống. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của ViLa

 1. Quyền của ViLa:
 1. Có toàn quyền thanh khoản bất động sản khi bất động sản đạt được giá tốt nhất trong khoảng thời gian phù hợp
 2. Có quyền nhận 10% lợi nhuận thanh khoản của dự án Bất động sản
 3. Có quyền dừng các giao dịch nếu hệ thống gặp lỗi, hệ thống bảo trì
 4. Có quyền thu phí dịch vụ đầu tư trên các giao dịch đầu tư được thực hiện thành công; thu phí thành viên/người dùng sử dụng các dịch vụ khác trên hệ thống ứng dụng ViLa.
 1. Nghĩa vụ của ViLa:
  a) Cung cấp các thông tin về các dự án bất động sản được giao dịch trên ViLa.
  b) Thẩm định và đưa giá bất động sản lên sàn giao dịch theo đúng các quy chuẩn về giá bất động sản.
  c) Chia lời đúng theo cơ cấu, điều lệ đã định sẵn cho tất cả các bên tham gia vào quá trình đầu tư.
  d) Bảo mật thông tin của nhà đầu tư và chỉ chuyển giao thông tin của nhà đầu tư cho Bên khác khi được nhà đầu tư đồng ý hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
 2. ViLa có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

 1. Quyền của nhà đầu tư:
  a) Nhận tiền gốc và 80% lợi nhuận thanh khoản khi dự án bất động sản được thanh khoản.
  b) Được thông báo các thay đổi, thông tin giao dịch, xác minh giao dịch vào tài khoản ViLa hoặc email người dùng. 
  c) Được theo dõi các thông tin liên quan đến dự án bất động sản mở bán: giấy tờ pháp lý, giấy thẩm định, biến động giá,…
  d) Được bảo mật các thông tin cá nhân trên ứng dụng ViLa và các thông tin liên quan đến khoản vay.
 2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư:
 1. Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để phục vụ quá trình sử dụng dịch vụ của ứng dụng ViLa.
 2. Tìm hiểu kỹ các thông tin về dự án đầu tư như giá mở bán, giá từng phần, lãi suất dự kiến…
 3. Xác nhận và chịu trách nhiệm về các giao dịch nhà đầu tư thực hiện trên ứng dụng/website ViLa.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người môi giới: 

 1. Quyền của người môi giới: 
  1. Nhận được lợi nhuận cam kết cho mỗi giao dịch môi giới thành công
  2. Tham gia vào cộng đồng môi giới ViLa
 1. Nghĩa vụ của người môi giới: 
 1. Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để phục vụ quá trình sử dụng dịch vụ của ứng dụng ViLa
 2. Tìm hiểu kỹ thông tin về dự án trước khi giới thiệu và giao dịch trên ứng dụng/website ViLa, đảm bảo tính pháp lý
 3. Xác nhận và chịu trách nhiệm về các giao dịch môi giới thực hiện trên ứng dụng/website ViLa 

Điều 14. Trao đổi thông tin

 1. 1. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của nhà đầu tư như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại và email được ghi nhận trong ứng dụng ViLa. Nhà đầu tư được coi là đã nhận được thông báo của ViLa khi ViLa đã thông báo bằng một/một số trong các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của nhà đầu tư hoặc đã thông báo trên ứng dụng ViLa hoặc website https://vila-co.com. Trường hợp  nhà đầu tư có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ hoặc cần trao đổi thông tin với ViLa thì phải thông báo cho ViLa bằng văn bản hoặc cập nhật trên ứng dụng ViLa; nếu không thông báo thì ViLa có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại và email cũ và mặc nhiên coi nhà đầu tư đã nhận được thông báo khi ViLa thông báo tới địa chỉ, số điện thoại, email tài khoản trên ứng dụng ViLa này và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc với nhà đầu tư. Đối với các nội dung thông báo có thể được ViLa lập và gửi bằng bản giấy hoặc bằng các thông điệp dữ liệu qua email, tin nhắn SMS hoặc thông báo trên ứng dụng ViLa … cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều này.
 2. Nhà đầu tư được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của ViLa nếu nhà đầu tư tiếp tục duy trì Yêu cầu đầu tư 01 (một) ngày kể từ ngày ViLa thông báo mà không có bất kỳ khiếu nại hoặc phản hồi nào.

Điều 15. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 1. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng sẽ được Các Bên bàn bạc xử lý trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
 2. Trường hợp Các Bên không tự thỏa thuận được hoặc không muốn thỏa thuận với nhau, thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Công lý Việt Nam (VIETJAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài rút gọn của Trung tâm này.
  a) số lượng trọng tài viên là một do chủ tịch trung tâm chỉ định.
  b) địa điểm trọng tài là tại Hà Nội.
  c) luật áp dụng cho hợp đồng là pháp luật Việt Nam.
  d) ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt.

Điều 16. Điều khoản thi hành

 1. Các Bên đồng ý rằng, ViLa có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều kiện giao dịch chung này trên cơ sở đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. ViLa sẽ thông báo cho nhà đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều kiện giao dịch chung này bằng một trong các hình thức sau: qua email, SMS, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc ứng dụng ViLa, trang thông tin điện tử chính thức của ViLa (website:https://vila-co.com). Nhà đầu tư được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của ViLa nếu nhà đầu tư tiếp tục duy trì các giao dịch đầu tư sau thời điểm ViLa thông báo.
 2. Các Bên thống nhất thực hiện theo đúng các thỏa thuận tại Hợp đồng đã được kết nối. Nhà đầu tư đồng ý rằng, trong trường hợp bất kỳ nội dung nào trong Điều kiện giao dịch chung này có nội dung khác với nội dung trong Yêu cầu đầu tư và Xác nhận giao dịch của nhà đầu tư thì nội dung trong Xác nhận giao dịch sẽ được ưu tiên áp dụng.
 3. Trường hợp có điều khoản nào đó của Điều kiện giao dịch chung này bị vô hiệu theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực với các Bên. Các Bên sẽ bàn bạc, thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung lại điều khoản đó cho phù hợp với quy định của pháp luật.
 4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi bất động sản được thanh khoản và hoàn thành các giao dịch hoàn vốn và lãi cho nhà đầu tư. Các Bên đồng ý rằng, ngày ký Hợp đồng sẽ được xác định theo Xác nhận giao dịch. Các Bên xác nhận và đồng ý rằng, các chứng từ, dữ liệu được chiết xuất/in/gửi từ hệ thống của ứng dụng ViLa là cơ sở, chứng cứ xác nhận và chứng minh việc nhà đầu tư đã giao kết Hợp đồng với ứng dụng ViLa.
 5. Nhà đầu tư xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng nội dung của Điều kiện giao dịch chung này các quy định khác của ViLa liên quan tới hoạt động đầu tư qua ứng dụng ViLa và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.