Các bước tham gia môi giới

Bước 1: Đăng kí môi giới tại ViLa

Bước 2: Tìm hiểu thông tin BĐS

 

Bước 3: Tìm kiếm khách hàng – rao bán BĐS

 

Bước 4: Nhận chiết khấu